Tinh thần quyết tâm chống dịch tạiTrường Mầm non Arita

Với tinh thần quyết tâm chống dịch đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh đều nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch covid19.
Dưới đây là ghi nhận của phóng viên VTC tại điểm Trường Mầm non Arita:
https://www.facebook.com/truongmamnonarita/videos/969059430330501