THÍ NGHIỆM KHOA HỌC: “LÀM HOA NỞ TRONG NƯỚC”

Nụ hoa có thể nở bung khi gặp nước?
Chỉ bằng một vài thao tác của chúng tớ mà những bông hoa giấy có thể nở được trong nước đó các bạn ạ.
Hãy cùng theo dõi thí nghiệm của chúng tớ nhé 😛

Có thể là hình ảnh về hoa

Có thể là hình ảnh về trẻ em và trong nhà

Có thể là hình ảnh về trẻ em và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bóng bay và trong nhà