Tập huấn nâng cao phát triển chuyên môn thường xuyên cho giáo viên

Làm thế nào để khắc phục mọi khó khăn? làm thế nào để thay đổi những quan niệm xưa cũ, những cách làm truyền thống? đó sẽ còn là một chặng hành trình dài là một câu chuyện nhiều tập. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần lắng nghe những gì giáo viên nói, hiểu những việc mà giáo viên làm, đồng cảm và chia sẻ với những áp lực khó khăn mà giáo viên mầm non chúng ta đang gặp phải.
👉 HIỂU ĐƯỢC những khó khăn đó cô giáo ĐẶNG THỊ NHƯ HUYỀN _ P.HT nhà trường đã có buổi t
👉 Cô Như Huyền nói rằng:
🐝**Tôi tin rằng đó sẽ là cách làm hiệu quả để chúng ta có thể từng bước đưa trường Mầm Non Arita lên tầm cao, phát triển vượt bậc. Làm thay đổi quá trình tập huấn chuyên môn cho giáo viên để hoạt động này thực chất và hiệu quả hơn!**🐝