Hoạt động ngoại khóa của Giáo viên

🌺Hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận, đào tạo nội bộ nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong Giảng dạy, tính hiệu quả của Nhà trường thông qua việc giúp Giáo viên hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững hơn chuyên môn dạy học và thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình một cách tự giác hơn với thái độ tốt hơn. Sáng nay Các Cô Giáo Trường Mầm non ARITA đã có buổi training nhỏ tại chính Trang trại cung cấp thực phẩm sạch cho Trường, để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trải lòng với nhau những ưu nhược của bản thân, cùng nhau củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, đoàn kết, xây dựng mái nhà chung ARITASCHOOL phát triển vững mạnh.
#Chúng ta có một buổi sáng cực vui, ý nghĩa và tràn đầy năng lượng.