Category Archives: Giới thiệu

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

I. TẦM NHÌN Chúng tôi hướng đến xây dựng một trường học có uy tín về chất lượng giáo dục với cơ sở vật chất và chương trình giáo dục đạt chuẩn quốc tế. Chăm sóc  phát triển hoàn thiện về thể chất, tinh thần cũng như những kỹ năng sống của trẻ ngay từ…