Category Archives: Chương trình học

Chương trình tiếng Anh

Một phương pháp – Hai mục tiêu CLIL (Content and Language Integrated Learning) là phương pháp học tích hợp ngôn ngữ và nội dung các môn học khác, hiện đang được áp dụng phổ biến trên thế giới. Khi áp dụng phương pháp CLIL, trẻ có thể vừa ghi nhớ được nội dung môn học vừa…

Arita School triển khai đồng bộ chương trình tiếng Anh năm học 2019 – 2020

Một phương pháp – Hai mục tiêu CLIL (Content and Language Integrated Learning) là phương pháp học tích hợp ngôn ngữ và nội dung các môn học khác, hiện đang được áp dụng phổ biến trên thế giới. Khi áp dụng phương pháp CLIL, trẻ có thể vừa ghi nhớ được nội dung môn học vừa…

Phát triển năng lực tiếng Anh cho trẻ thông qua các bài học liên môn

Một phương pháp – Hai mục tiêu CLIL (Content and Language Integrated Learning) là phương pháp học tích hợp ngôn ngữ và nội dung các môn học khác, hiện đang được áp dụng phổ biến trên thế giới. Khi áp dụng phương pháp CLIL, trẻ có thể vừa ghi nhớ được nội dung môn học vừa…